Budsjett og Likviditetsstyring mal

Her finner du mal for budsjett og likviditetsstyring

Et budsjett er en oversikt over forventede inntekter og kostnader for en bedrift over en bestemt periode. Budsjettet viser det forventede regnskapet for neste budsjettperiode, og viser de økonomiske konsekvensene av de planlagte aktivitetene bedriften din skal gjennomføre i en gitt periode.

Last ned:

Budsjett og økonomistyring maler fra Altinn