Kjørebok mal

Her finner du mal for kjørebok

En kjørebok holder oversikt over antall timer og hvor mange kilometer en ansatt har kjørt i arbeidssammenheng.

  • Autogear tilbyr en gratis nettbasert kjørebok som er veldig enkel å bruke. Her er alle satser lagt inn, og kjøreboken er offentlig godtkjent.