SWOT-analyse mal

Her finner du mal for SWOT analyse

SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift.

Analysen tar for seg interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true din bedrift i forhold til å nå sine mål.

Last ned: