Internasjonalt

En oversikt over internasjonale tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter.

Økonomiske tilskuddsordninger:

  • Foreningen Norden
    Nordisk ministerråd støtter ulike aktiviteter som bidrar til å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet.
  • Global Grant
    Her finner du verdens største internasjonale database for stipender/fonder og legater.
  • North Sea Programme
    The North Sea Programme works with cutting edge policy areas relating to spatial development in the North Sea region. It provides the opportunity for organisations to work together on transnational projects.