Internasjonalt

En oversikt over internasjonale tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter.

Økonomiske tilskuddsordninger:

 

 • Foreningen Norden
  Nordisk ministerråd støtter ulike aktiviteter som bidrar til å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer i form av prosjektbidra, stipender og utbytteprogram
  Nordiska ministerrådet stöder olika aktiviteter som syftar till att stimulera och fördjupa det nordiska samarbetet. Detta sker i form av projektbidrag, stipendier och utbytesprogram.
 • Global Grant
  Her finner du verdens største internasjonale database for stipender/fonder og legater.
 • Kunnskapsdepartementet
  Gjennom internasjonalt samarbeid vil departementet gjøre norsk utdanning og forskning kjent, særlig kunnskapsmodellens prinsipper om livslang læring, likestilling, samarbeid og toleranse.
 • North Sea Programme
  The North Sea Programme works with cutting edge policy areas relating to spatial development in the North Sea region. It provides the opportunity for organisations to work together on transnational projects.