Nasjonalt

En oversikt over steder du kan finne og søke på økonomiske tilskuddsordninger og andre finansieringsmuligheter nasjonalt.

Økonomiske støtteordninger:

 • Altinn
  Her finner du en oversikt over mange støtteordninger 
 • Forskningsrådet                                                                                                                                                                                                                                                                             Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.
 • DnB NORs innovasjonspris
  En pris for nyskaping og innovasjon. DnB NOR deler ut tilsammen 1,3 millioner innovasjons-kroner til de beste idéene en gang i året.    
 • Norsk Design- og Arkitektursenter
  Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv.
 • Fond for utøvende kunstnere
  Fondet gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i  Norge.
 • Fordelingsutvalget
  Tildeler tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjoner
 • Frifond 
  Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
 • Innovasjon Norges Finansieringstjenester 
  Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier
 • Kommunale Næringsfond 
  Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
 • L. Meltzer høyskolefond 
  Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter, til generelle formål og til reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter.
 • Legathåndboken 
  Inneholder 2300 søkbare legater på nett. Kommer også ut i papirform.
 • Legatsiden.no 
  Her finner du en oversikt over de fleste legater og stipendordninger. Veldig oversiktlig inndelt i kategorier, og i tillegg med gode søkemuligheter.
 • Nansenfondet
  Nansenfondet, og andre fond tilknyttet dette, har en samlet forvaltningskapital på cirka 80 millioner kroner.
 • Nordisk Råd og Ministerråd
  Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.
 • Norsk Kulturminnefond
  Her fordeles penger til kulturminnetiltak og til kulturminneprosjekter
 • Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (Norint)
  Deler ut stipender hvor hensikten er å stimulere til eksport og internasjonalisering av innovative produkter og tjenest
 • UNIFOR
  Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter omlag 200 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.