Regionalt

En oversikt over økonomiske støtteordninger og andre finansieringsmuligheter i Rogaland.

Økonomiske støtteordninger:

 • Rogaland Fylkeskommune
  Oversikt over økonomiske støtteordninger. Se søknadsfrister og kriterier for de ulike støtteordningene.
 • Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling
  SR-Bank Næringsutvikling er en stiftelse som skal bidra i forstadiet til en eventuell kommersialisering av en forretningsidè. Går du med en forretningsspire i magen? Da kan du søke om støtte fra stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling.
 • Connect Vest
  En non-profit medlemsforening som hjelper entreprenører og vekstselskaper ved å koble dem gratis mot kompetanse og kapital.

Andre finansieringsmuligheter:

 • Validé
  Validé inkuberer innovative nye bedrifter med stort vekstpotensiale. De tilbyr rådgivning og oppfølging i en 2-års periode, i bytte mot avtalt eierandel.