Nyttige linker

Her har vi samlet en liste over nyttige websider som verktøy for etablerere.

Hjelp til oppstart 

Altinn - Her kan du finne, fylle ut og levere skjema til offentlige etater (eksempelvis til moms, selvangivelse og årsregnskap).

Brønnøysundregistrene
- Oversikt over firmaregistreringer
 
Bedrebetingelser.no - Tilbyr gratisk etablererpakke og forhandler bedre betingelser til næringslivet.
 
Dokumentmaler - Her finner du mal for forretningsplan og andre nyttige maler i forbindelse med bedriftsetablering.
 
 
Finansieringsguide for gründere - Hvordan skal du få dekket kostnadene frem til inntektene kommer? Hvordan tenker investorer?
 
Innovasjon Norge - Fremmer bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet
  • - Arrangement - Innovasjon Norge har arrangementer lokalt, sentralt og internasjonalt for etablerere.
  • - Etablererstipend - Sjekk om din bedrift kan være en kandidat til å motta etablererstipend fra Innovasjon Norge
  • Mentorveiledning - Mentortjenesten er et tilbud til deg som er dagleg leder i en gründerbedrift. Spesielt kvinner og unge under 35 år oppfordres til å søke.
NAV - Hos NAV kan du søke om å beholde dagpengene i opptil 9 måneder i forbindelse med etablering. I tillegg er det mulig å søke støtte for å delta på kurs hos Skape. 
 


Patentstyret - Infromasjon og søknader om patent på oppfinnelser, beskyttelse av design og varemerke.
 
Siva - Siva skaper grobunn for morgendagens næringsliv gjennom en landsdekkende kjede av innovasjonsmiljøer.

Starte AS - 7 enkle steg for å registrere din bedrift 

Tekna Egen Bedrift - Nyttig informasjon og linker for etablerere
 

Nettverk 

Driftige Damer - Driftige damer er et åpent nettverk i sør-Rogaland for kvinnelige gründere. 

Skape Forum - en til to ganger i året arrangerer Skape.no sitt eget Skape Forum. Her får du faglig påfyll og muligheten til å mingle med andre gründere! 

Rosenkilden - Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Næringsforening Haugalandet

Import / eksport 

GIEK - stiller garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer i utlandet. Hovedmålsettingen er å fremme norsk eksport av varer og tjenester og norske investeringer i utlandet.
 
Toll.no - Informasjon vedrørende import og eksport
 

Lover og regler  

Arbeidstilsynet - Informasjon vedrørende arbeidsmiljøloven - forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 
Mattilsynet - Informasjon vedrørende helse, miljø og sikkerhet i næringsmiddelbedrifter, samt tillatelse til drift av næringsmiddelbedrifter.
 
Regelhjelp.no - regler som omfatter HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 
Skatteetaten - Informasjon vedrørende skatt og merverdiavgift
 

Lovdata - søk i gjeldende lover 

Revisorloven - lov om revisjon og revisorer 

Aksjeloven (AS) - lov om aksjeselskap 

Allmennaksjeloven (ASA) - lov om allmennaksjeselskap 

Regnskapsloven - lov om årsregnskap  

Skatteloven - Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven 

 

Artikler og nyhetskilder

Adekvat - Tips og nyheter til små bedrifter. Tilbyr også produkter og kurs.
 
Nærings- og fiskeridepartementet - et talerør som næringslivet kan bruke for å gi tilbakemelding om problemer sett fra bedriftenes hverdag. Hensikten er å kunne forenkle norsk regelverk og offentlige tjenester.
 
Regjeringen.no - Store mengder med offentlig informasjon fra regjeringen og departementene
 

Annet 

Cosmotorg - Gratis annonsering for kjøp og salg av bedrifter, finn tilbud om investering, franchising og strategisk partnerskap. 

Miniforetak.no - Planer om å starte bedrift? Les artikler som hjelper deg videre.
 
Norge.no - veiviser til offentlige tjenester på nett
 
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon.
 
Statistisk Sentralbyrå - ledende på statistikk som kan være relevant for din bedrift
 
Spar smart - Er du selvstendig næringsdrivende, kan det være lurt å spare penger å ha i bakhånd.
 
Styrekandidater - Trenger du dyktige folk i styret for din bedrift. Let i Innovasjon Norges styrekandidatbase. Her finner du både kvinner og menn med gode kvalifikasjoner. 
 
Internasjonale linker
 
Bplans - Engelsk side med gratis eksempler på hvordan man kan sette opp en Business Plan
 
Entrepreneurship at Harvard Business School -  nyheter om entreprenørskap fra et av verdens ledende universiteter
 
Dersom du savner noen som bør ligge på denne listen, vennligst ta kontakt med webansvarlig Kathrine Jølle Wathne