Skatt & Økonomi

Ved etablering av bedrift er det svært viktig at du har god økonomisk styring for å sikre et godt og langvarig resultat.

Sørg for å ha god orden på dine papirer. Ta vare på alle bilag relatert til kostnader og inntekter, og pass på at du følger de regler som er satt for din type bedrift.

Her er noen gode tips til smart økonomistyring: