Allergikokken

Hilde Brenne Rugås er gründer og innehaver av Allergikokken AS. Allergikokken er til for å gjøre det lettere å lage spennende mat for mennesker med matallergi eller matintoleranse. Nettstedet inneholder rundt 600 oppskrifter. Ideen ble født da Hilde Brenne Rugås skjønte hvor vanskelig det var å finne riktig mat til en allergiker i hennes familie. Hun opplevde feil merking, dårlig utvalg og begrensninger i stedet for muligheter, og dette førte til at Allergikokken så dagens lys i 2007. Hildekaken er en del av Allergikokken, og er utviklet og vedlikeholdt av Hilde Brenne Rugås. Hildekaken består i dag av to ulike kaker for allergikere.

Hvorfor egen bedrift?

Gründeren Hilde Brenne Rugås har en sønn med allergi, og på bakgrunn av dette hadde hun behov for å lage mat tilpasset en allergiker. Det var lite og dårlig informasjon tilgjengelig, og det fantes få oppskrifter å oppdrive. I tillegg var det svært få produkter tilgjengelig i butikkene hvor hyllene var så å si tomme for varer tilpasset en med allergi. Hildes personlighet er slik at hun må rydde opp, så det ble naturlig å ta tak i problemet. Tidligere jobbet hun som purser for SAS, men da hun fikk barn som ble dårlig av å spise mat sa hun opp denne stillingen, for å begynne på heltid med Allergikokken. 

Det hele startet med å utvikle en webside for allergikere, hvor man kunne krysse av for de matvarene man ikke tålte. På det tidspunktet hadde Hilde ingen kunnskap om bruk av PC, og hun fikk bistand fra et profesjonelt firma til å utvikle siden. Det var ikke store inntekten hun fikk fra websiden, annet enn noen få annonser. Etter hvert tok Inkubator kontakt, og inviterte henne til en inspirasjonssamtale med bakgrunn i «Hvordan skulle verden sett ut om du kunne velge». Det ble satt opp en lang liste med idéer relatert til allergiprodukter relevante for servering på kafé, frysedisker og produksjon av mat. Hun ville gjerne gjøre noe annerledes som ingen andre hadde gjort, og tanken på å lage en kake som alle kan spise ble resultatet av dette. I samarbeid med en konditor begynte prosessen med å lage en kake for allergikere. 

Det første produktet endte i en sjokoladekake, hvor tanken var at denne kunne settes frem overalt og serveres til alle. Etter at selve grunnoppskriften var klar var det også viktig å lage et flott design slik at kaken så god og eksklusiv ut, og med bistand fra et designbyrå ble designet utviklet. For å komme ut i markedet tok Hilde kontakt med Coop-sjefen i Stavanger, og hun fikk invitasjon til å delta på en ledersamling for å presentere sitt produkt. Her viste hun frem design av kaken, samt serverte kaken. Dette førte til at de ville prøve produktet, og ha enerett på salg i en periode. Distribusjon skjedde via grossist som mellomledd. Salget gikk greit, men det var vanskelig å nå et stort volum. For ett år siden gikk Allergikokken over til en større distributør, og salget har siden tatt seg opp. 

Erfaringen til Hilde er at man må velge distributør med omhu. I starten måtte hun sende kaken ut til 16 ulike fryselagre, noe som er tidkrevende og tungvint. Etter å ha byttet distributør skjer nå leveringen til ett sentralt lager, og distribusjonen går direkte derifra ut til de store kjedene i Norge.

 

kake.jpeg#asset:842

 

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Hilde har i stor grad lært av seg selv, men hun fikk også råd fra Inkubator. Hun har benyttet seg av å spørre folk som har den rette kunnskapen og erfaringen. Ved å tenke «hvem er flinkest i landet», har hun funnet frem til personer som har den nødvendige kunnskapen, og tatt kontakt med disse. Hun forteller at veldig mange har ment veldig mye for så å komme med velmenende råd, men hun har lært at det er viktig å lytte til de som faktisk har den rette kunnskapen.
Hennes grunnidé er «å gjøre hverdagen enklere for allergikere», og hun har vært sta og stått på denne visjonen. Hvis man skal holde på med noe så må man brenne for det man gjør, ellers vil man brenne seg ut. Det er lettere å holde ut dersom man liker det man holder på med.

Har dere tatt etablererkurs eller fått veiledning?

I startfasen samarbeidet hun med Inkubator som rådet henne til å skrive en forretningsplan. Særlig var dette med tanke på å få finansiell støtte. Hun har fått støtte av Innovasjon Norge flere ganger. 

I fjor tok hun et kurs i hvordan man kan skrive en mer konsis forretningsplan, hvor alt skrives inn på en eneste side. Hun har sansen for dette, da det er mye mer dynamisk og lett å endre. Tanken er å bruke en stor plakat på veggen hvor grunnidéen er skissert, og så bruker man Post-it lapper for å illustrere det som må gjøres og endres, disse kan flyttes rundt og byttes ut i det daglige arbeidet. Hun oppdaget at dette har en større verdi enn et langt dokument. 

I dag produserer Allergikokken to ulike kaker – gulrotkake og sjokoladekake. Produksjonen skjer på det gamle meieriet på Sand, som hun leier av Suldal kommune. Bygget ble pusset opp, og nå har hun 1 bakeriansvarlig, samt 3 medarbeidere som baker. Alle er ansatt på timesbasis. Normalt sett jobbes det i 4 uker, og så stenger man frem til neste bestilling. Det har vært litt sporadiske bestillinger grunnet distribusjonsleddet, men dette begynner å stabilisere seg. Hun er glad for å ha dyktige medarbeidere som er effektive, ryddige og dyktige, og som stiller opp ved behov.

kake3.jpeg#asset:844

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Det som er positivt med å drive egen bedrift er at man får realisert en drøm. Når det går bra får man masse energi, og gode tilbakemeldinger fra kunder som er fornøyde er herlig. Som bedriftseier ofrer man mye, og det er kjekt når det går bra. Det kan være tunge dager hvor man føler seg alene, men det positive oppveier dette. Som fast ansatt i en bedrift hadde man fri når man kom hjem, som gründer må man derimot være tilgjengelig hele tiden. Det negative er at man alltid må være påkoblet, og man jobber egentlig hele tiden. Det tar tid å komme til den fasen hvor ting går av seg selv. Det kan også være frustrerende når ting ikke går som planlagt, når det for eksempel oppstår tekniske problemer som at ovn og fryser ikke fungerer.

Hilde har hjemmekontor og det kan være både positivt og negativt. For familien sin del kunne det gjerne vært bedre å ha kontor ute, men på den annen side er det rimelig og behagelig, og man slipper reisetid. 

Etter hvert har det kommet konkurranse på allergimarkedet. Hilde har sett på muligheten til å utvikle flere produkter, men har konkludert med at det kan være vanskelig å ha stor fortjeneste på dette. Distribusjon til butikker er et tøft marked i Norge, og tid brukes nå i stor grad på å fremme de to kakene skikkelige. Markedet for storhusholdning slik som hoteller og konferanser er også en nisje som det jobbes mot. Et godt råd er å bruke minst mulig energi på det man ikke er god på, som for eksempel regnskap. Det å bruke et regnskapsbyrå som sørger for at regnskapet er korrekt er viktig. 

Det å ha med seg familien som støtter opp er også vesentlig. Uten positive innspill fra familie kan det være vanskelig å drive sin egen bedrift. Det er mye tid som går vekk til arbeid, men så har man selvsagt også frihet til å ta fri når man vil!

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Når man skal starte en bedrift er man nødt til å ha veldig lyst, og ikke være halvhjertet. Hvis man ikke virkelig mener det er det lett å gi opp når man møter hindringer. De utholdende er de som virkelig mener det!
Man må ha evnen til å lære underveis.
Det kan være lurt å etablere et styre, gjerne med noen ressurspersoner som kan være aktive. Det er viktig å velge noen man er trygge på.
Det er avgjørende å ha med seg familien, og at disse er positive.
Søk råd og vær nøye med hvem man hører på. Kontakt de som har erfaring og vet hva de snakker om.
Snakk med media. Annonser er veldig dyre, men en samtale med en journalist koster ikke noe. En artikkel er mer interessent og kan gi mye bedre omtale for produktet enn en annonse.

For mer informasjon om Allergikokken og Hildekaken besøk: