Mari Helgeland

Mari Helgeland er gründer og utvikler av en ny type seng innrettet til å kunne henges opp i tak, bjelke eller stativ. Oppfinnelsen har sitt utspring i et behov for å kunne fremskaffe ekstra sengeplass i et lite rom.

Hvorfor egen bedrift?

Det å utvikle en hengeseng av denne typen var en så god idé at det var ønskelig å gå videre med utvikling av konseptet. Med denne sengen sover babyen over foreldrene, man beholder nærhet til babyen uten samsoving, samt at man slipper å stå opp når babyen gråter, et lite puff og babyen gynger seg i søvn. Er det en sulten baby er det enkelt å ta babyen ned i egen seng. Sengen kan utvides fra vuggestørrelse til sprinkelsengstørrelse, kan benyttes hjemme eller på reise. Babyen/barnet vil ha samme seng over lang tid og overgang fra foreldresoverom til barneværelse går kanskje lettere.

Denne idéen førte til at det ble nødvendig å starte egen bedrift. Mari synes det er veldig viktig å beholde firmaet for seg selv, og ønsker ikke å involvere andre eiere så sant det er mulig, rett og slett for å ha full kontroll over eget produkt.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Veien blir litt til mens man går, og det er veldig viktig å ha tålmodighet og god tid, særlig når man jobber med denne typen produkt som Mari har valgt å søke beskyttet gjennom patentsøknad. Det er også noe man må bestemme seg for; om man ønsker å søke om patent eller ikke. Søker man om patent er det vesentlig å være tilbakeholden med informasjon utad. Publisert teknologi er kjent teknologi. Velger du å søke patent må du bruke et Patentbyrå, det er så og si umulig for oss utenforstående å skrive en søknad. Bruk alltid en fortrolighetsavtale med dine kontakter, uansett hvor godt du liker dem. Finn gode leverandører og bruk tid på å knytte kontakt med flinke designere, gode økonomiske rådgivere og konsulenter.

Mari søkte Innovasjon Norge om finansiell støtte nokså tidlig i prosessen, og fikk også tildelt midler gjennom disse. Hun angrer faktisk allikevel at hun ikke kontaktet dem før den første søknaden, og i større grad spurte hva de ville ha av informasjon. Kommunikasjon for å få økonomisk støtte kan være avgjørende. Mari var heldig og fikk en saksbehandler som så mulighet i planen. Husk at et godt budsjett er viktig for noen som skal støtte deg økonomisk. Forretningsplan ble skrevet nokså tidlig, i tilknytning til søknaden til Innovasjon Norge.

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Mari har tatt noen kurs hos Skape.no, og fikk tilbud om økonomisk rådgivning med støtte fra Skape.no. Nettverksbygging er viktig og gjennom kurs hos Skape.no treffer man gjerne noen som har truffet noen som kan være aktuelle å kontakte, eller faktisk være den personen man leter etter. Selv er hun utdannet innen eksportmarkedsføring og jobber med markedsføring til daglig.

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Det å kunne utvikle et slikt produkt og være kreativ har vært veldig spennende. Mari har selv utformet sengen sammen med industridesignere. Hun har måttet være detektiv og lete etter folk som ville hjelpe henne. Dette tar mye tid, men Mari sier hun har vært veldig heldig og truffet svært dyktige folk.
Utvikling av produktet har vært svært dyrt, og hun har foreløpig brukt rundt en halv million kroner av egne midler i forbindelse med designutvikling og patentsøknad. Det er ikke billig å start egen bedrift alene, men skal man komme ut med et godt produkt må man våge å investere.

Mari har for øyeblikket fast jobb som ikke er knyttet opp mot sin egen bedrift, og synes det er bra å ha flere føtter å stå på. Hun vet ikke om hun selv kommer til å styre bedriften på daglig basis, og kan godt tenke seg å knytte til seg gode folk som kanskje er bedre enn henne selv til å drive firmaet, mens hun selv beholder sin faste jobb. Målet er å selge stort! Foreløpig er produktet under utvikling og produksjon, og hun kan fortelle at blant annet Dr. Holms hotell har sagt at de vil være en referansekunde, og kjøpe flere enheter som ekstrasenger til hotellet.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Tro på egen idé og få støtte fra familie og venner! Man må tørre å prate med folk! Ta kontakt med Skape.no eller andre som har kontaktnett! Husk å vurdere de rådene du får underveis - ikke alle råd er gode råd!

MariHelgeland01.png#asset:778

Foto: Mari Helgeland og sønnen Mikkel som var inspirasjon til denne idéen