Naturli´Vis

Maibrit Madland og Helene Wang har etablert spennende ny helsekostbutikk Naturli´Vis på Hundvåg Senteret.

Månedens etablerere er Maibrit Madland og Helene Wang som i fellesskap har etablert helsekostbutikken Naturli´vis på det nye kjøpesenteret på Hundvåg.

Hvorfor startet dere egen bedrift?

"Det har alltid vært en drøm og et veldig stort ønske å starte egen butikk" forteller Maibrit Madland. De to driftige damene ble kjent med hverandre gjennom felles venner for noen år siden, og bestemte for et par år siden at de ønsket å starte butikk sammen. På den tiden var Hundvåg Senteret under planlegging; og de gjorde en kartlegging av markedet og slik falt valget på oppstart av helsekostbutikk; en nisje det lokale markedet ikke hadde tilgang på.

Å skape sin egen butikk og arbeidsplass har vært en spennende prosess kan de fortelle. Det har vært store utfordringer hvor de må presse seg selv til det ytterst; men en prosess hvor man finner ut veldig mye om seg selv som person. "Jo mer stress det har vært, desto bedre har vi arbeidet sammen".
 
Etter å ha tatt avgjørelsen om at det måtte bli egen butikk med helsekost fikk de en ungdomsskole til å foreta en markedsundersøkelse gratis. I tillegg deltok Maibrit Madland på kurs hos Etablererskolen. Hun hadde ingen erfaring med å drive egen bedrift, og følte at det var viktig å samle kunnskap i startfasen. På kurset måtte hun presse seg selv gjennom oppgaver, planlegging av forretningsidé og forretningsplan, stå frem og holde presentasjoner for de andre deltakerne; noe som i seg selv var en stor utfordring. Det var fantastisk herlig når man hadde gjort det, og det var veldig positivt å gå sammen med folk som var i samme situasjon. Kurset gjorde det lettere å planlegge og sette ting i båser.

Valget falt på å bli med i kjeden Naturli´vis. I praksis betyr dette at de eier aksjer i kjeden, som har totalt 88 butikker med seg på landsbasis. De står relativt fritt til egne valg, men har fordeler av besparelser ved felles markedsføring, de oppnår rabatter på varer og har garanterte varer med produktkontroll fra leverandørene. I tillegg har kjeden en felles regnskapsfører som er spesialist på helsekost, slik at dette gjør økonomistyring lettere. I tillegg har kjeden en egen skole for etablerere av butikker hvor de går gjennom alle de praktiske aspektene ved å drive helsekostbutikk. Det er god hjelp og støtte i alle disse elementene!

Naturli.jpeg#asset:845

Har dere noen gode råd til andre?

Gjør et godt forarbeid! Ikke bare tro at man kan starte bedrift uten videre. Det er mye som må planlegges på forhånd slik som bank, forsikring, økonomistyring og daglig drift. De opplevde selv at det ikke alltid var lett å vite hva som måtte planlegges. Det var for eksempel ikke bare lett å plukke ut et godt vareutvalg. De stolte på råd de fikk av kjeden, men fant ut at dette ga dem store mengder av noen varer, men et litt smalt vareutvalg. De overtok et "rålokale" i et helt nytt bygg og måtte bestemme hvert spikerslag selv.

Å start bedrift er veldig spennende, men så mye arbeid til tider. Det har vært perioder hvor de har vært veldig slitne og trøtte, men det har vært positivt å være to sammen som deler ansvaret og arbeidet. Et annet råd er at det er viktig å ta problemene med en gang når man samarbeider! Forøvrig er det også viktig å passe på at man tar seg litt fri. I starten jobbet de veldig mye, og det var vanskelig å ta fri fra jobben. Tankene var alltid jobbfokusert. Nå har de lært at de må ha fri også for ikke å bli helt utbrent. De har derfor akkurat fått en ny ansatt slik at arbeidsuken kan deles opp med 1/3 på hver.

Det hele har vært enormt utviklende og lærerrikt. Konklusjonen er at det hele har vært en lang lykkerus, sier Maibrit; dette er "en drøm som har gått i oppfyllelse".

Naturli2.jpeg#asset:846
 
Over: Etablerere Maibrit Madland (til venstre) og Helene Wang