Navslide

Tom Ueland Bratås og Bitten Bakke har begge vært aktive seilere i mange år, og på bakgrunn av sin tilhørighet i seilermiljøet så de behov for en ny ergonomisk løsning for feste av det elektroniske navigasjonsutstyret om bord på seilbåter. Dette ledet til utvikling av produktet Navslide Navigation Mobility System. Produktet er i prinsippet en syrefast skinne som gjør det mulig å skyve posisjonen på navigasjonsutstyret frem og tilbake i takt med hvor føreren av båten står plassert.

Hvorfor egen bedrift?

Etablererparet kjøpte for noen år tilbake en lastebåt, som de siden har brukt mye tid på å renovere. I slutten av renovasjonsperioden så de behovet for å finne en smart plassering og løsning med hensyn til navigasjonsutstyr, og dette førte til utvikling av produktet Navslide. Hovedmålet for innretningen er å få navigasjonsmonitoren plassert slik at man ikke mister fokus på den faktiske leden man seiler. Å opprettholde kontinuerlig utkikk samtidig som en utnytter de mange funksjonene som finnes i navigasjonsmonitorene er svært viktig for en sikker seilas.

Navslide1.jpeg#asset:867

Produktet førte til behovet for å opprette egen bedrift. De fant ut at når de først skulle utvikle produktet var det viktig å gjøre det skikkelig, og det ble derfor også tatt patent på produktet. Prototypen ble lansert på båtforhandlermessen METS i Holland, og ble der vist til inviterte gjester som også inkluderte konkurrenter som var produsenter av båter og tilhørende utstyr. De fikk svært gode tilbakemeldinger. Alt var positivt, men de hadde på det tidspunktet ingen produksjon av utstyr.

Tom og Bitten tok kontakt med mange land for å finne noen som kunne produsere, og dette ledet dem til Kina og NIP (Nordic Industrial Park). NIP består av 50 nordiske bedrifter, hvor alle i hovedsak er store etablerte bedrifter i Norden. Tom og Bitten valgte å etablere sin egen kinesiske bedrift i juli 2010: Navslide Trading Ltd, samtidig som de etablerte et firma i Norge: Navslide AS. De er de første i NIP som har etablert bedrift på bar bakke! Finansieringen ble gjort ved å låne penger med pant i eget hus, men de så viktigheten av å være tilstede i Kina med en egen juridisk enhet. I tillegg var det viktig å få en lokal person til å lede bedriften i Kina, for det er selvsagt som nordmann vanskelig å forstå kulturen i Kina. På basis av dette ble det etter en lengere søknadsprosess ansatt en til å jobbe med daglig drift av bedriften i Kina. Personen som ble valgt er maskiningeniør og har sin bakgrunn fra støp og andre prosesser i bilindustrien.

Tom jobber offshore i Norge, og pendler nå ned til Kina i hver friperiode. I tillegg er det alltid daglig dialog og kommunikasjon ved hjelp av e-post og telefoner.
I perioden siden etablering i Kina har det blitt utviklet flere prototyper og vært gjennomført testing av produktet. I alt 100 bedriftsbesøk ble foretatt før valget falt på 8 bedrifter som kunne produsere de forskjellige komponentene med høy kvalitet. Det har vært vesentlig å ha en lokal person til stede som kan overvåke og se at produksjonen går riktig for seg og at kvaliteten har den standard vi ønsker. Det har blitt utviklet flere varianter, så de kan passe ulike båter. Høsten 2011 kom produksjonen i gang, og salget er oppe og går!

Navslide2.jpeg#asset:868

 

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Bitten og Tom kan fortelle at alt tok lengere tid enn de hadde forutsett. De kom i kontakt med Skape.no, og Einar Talgø var veldig positiv og ga dem mot til å fortsette. Det er veldig frustrerende når man har et produkt og ikke får gang på produksjonen, og for et slikt utstyr er det veldig viktig at kvaliteten er på topp. Materialene som benyttes skal tåle et tøft miljø og det var ikke mange produsenter som kunne garantere riktig kvalitet på dette.

I 2008 fikk de bistand til etablering og utvikling av Innovasjon Norge, og i tillegg var de integrert i iPark som også eide en liten andel av bedriften. Siden den gang har de søkt om støtte til internasjonalisering fra Innovasjon Norge, men dessverre fikk de avslag på dette i 2011. Dette har ført til at finansieringen for å etablere produksjonsbedriften har blitt gjennomført med private lån. I tillegg har de valgt å trekke seg ut av iPark og overta 100% av aksjene i selskapet selv, så nå er hele eierskapet på egne hender.

Har dere tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Skape.no har bistått med motivasjon og etablererveiledning. For øvrig har det vært en utfordring å starte opp en produksjonsbedrift i Kina, da det er svært få her i Rogaland som har erfaring i hvordan dette skal gjøres.

Etter å selv ha brukt tid på å etablere seg i Kina har de nå fått egen kunnskap om hvordan dette kan gjøres. I tillegg til å fokusere på produksjon har de nå også innsett at de faktisk kan veilede og bistå andre produksjonsbedrifter som ønsker å produsere produkter i Kina. En annen norsk bedrift tok kontakt med dem og ville ha bistand til å produsere diverse plast komponenter for et treningsapparat for kirurger, og produksjon av dette går nå via Navslide Trading Ltd. De bruker sin kompetanse der nede for å hjelpe andre, og i tillegg hjelper dette på inntektssiden til egen bedrift.
Hvis det er noen som ønsker å produsere i Kina og utvikle prototyper, så kan de nå bistå med dette gjennom sitt lokale kontor i Kina! De unner ingen å måtte slite seg gjennom denne prosessen selv, for det tar lang tid å bli kjent i et kinesisk marked.

Det har vært vanskelig å selv delta på etablererkurs, fordi begge to foreløpig er i full jobb ved siden av.

Navslide3.jpeg#asset:869


Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Tom og Bitten er begge vant til å jobbe mye. Det er tøft å ha full jobb samtidig som man skal fokusere på å utvikle og selge produktet, men de har vært nødt til å gjøre dette for å finansiere prosessen. De har satt seg høye mål og jobbet hard for å nå målene. De skulle begge ønske at de kunne jobbe mer med Navslide og mindre med annen fast jobb, for det sier seg selv at det er svært krevende å bygge opp produksjon og salg.

Det positive er at de nå eier bedriften helt og holdent selv, og de ser positivt på den kommende utviklingen. De er veldig kjent i det norske markedet for seilere, og dette markedet er forholdsvis lett å nå. De ønsker å finnen internasjonale distributører og store aktører i markedet, som gjør det lettere å få volum på produksjon og salg.

For øyeblikket har de patent i 9 land i Europa i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia og Kina. Hamsø Patentbyrå har hjulpet med dette, og de ga dem svært godt mot underveis!

Det er vanskelig at ting tar tid, for det er viktig å få produktet fort ut i markedet. Samtaler med investorer er i gang, for det trengs frisk kapital inn i bedriften for å kunne bygge opp merkevaren.

Har dere noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Når det gjelder å drive en produksjonsbedrift har de sett at det har vært veldig viktig å faktisk etablere sin egen bedrift i Kina for å kunne være tilstede under hele produksjonsprosessen. Dette gir kontroll på en helt annen måte enn å bare sende bestilling ned til en lokal produsent. De vil råde andre som skal etablere produksjon i Kina til også å tenke slik, og kan selvsagt gi råd og bistand til de som går med tanker om å starte produksjon i det markedet. En må være tilstede for å sørge for at produksjonen går rett for seg!

Det er vesentlig å jobbe hardt og ikke gi opp underveis. Skal man gjøre noe må man gjøre det skikkelig!

For mer informasjon og nettbutikk besøk: www.navslide.no

 Navslide4.jpeg#asset:870