Sigmund Brunes

Sigmund Brunes er oppfinner og utdannet byggmester. Han har utviklet en rekke spennende produkter, og i disse dager tilbyr han bistand til etablerere og gründere i form av tredimensjonale tegninger for å kunne synliggjøre modeller, ideer og prototyper. Skal ideene bli til noe, er det nødvendig å synliggjøre dem. Mange etablerere har ideene i hodet, men klarer ikke å gjøre noe med dem.

Hvorfor egen bedrift?

Sigmund Brunes vil bruke sin egen kompetanse innen byggebransjen for nye utfordringer, samtidig ønsker han å få nye impulser og utvikle seg videre. Han er opprinnelig utdannet med svennebrev i tømrerfaget, og jobbet tidligere som selvstendig næringsdrivende byggmester. I 1987 utviklet han et eget konsept for bygging av kjølerom, og solgte disse komplett ferdig montert. Fra 1990 til 1995 etablerte han i tillegg salg av garasjer, garasjeporter, port åpnere, lekehytter, redskapsboder og annet i utemiljø.

Fra 1995 til 1999 utviklet han et nytt byggekonsept for småhus (Brulock), og startet opp produksjon og salg av lekehytter, redskapsboder, postkassestativ og andre produkter i det nyutviklede byggesystemet. Sandnes Pro-Service overtok produksjons- og salgsrettighetene på byggesystemet i 1999, og Sigmund ble da engasjert som arbeidsleder for å lære opp og videreføre konseptet.

Nå i 2009 trer han av som arbeidsleder i Pro-Service, og går inn i rollen som selvstendig tegner av tredimensjonale tegninger. Han ønsker å bruke sin lange erfaring som en teknisk dyktig person til å bistå andre etablerere som ønsker å illustrere sine produkter og ideer. Samtidig kan han foreslå forbedringer på ideene.

Eksempler på tegninger som Sigmund Brunes utvikler:

 Brunes.jpeg#asset:854

  
Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Med 25 års erfaring innen nyskapning, produktutvikling, markedsføring og salg vil Sigmund Brunes bruke sin erfaring til å hjelpe andre som har behov for tjenester innen rådgivning, tegning, produktutvikling, prototyper, produksjonsplanlegging, markedsundersøkelser og opprettelse av salgskanaler.

Sigmund Brunes benytter sin lange livserfaring når han tilbyr bistand til etablerere. Han har selv fått godkjent 3 patenter i Norge, og vet veldig mye om slike prosesser. De patentene han har fått gjennom er for:

  • Universalkrakkene (brukes til arbeid i tak innvendig
  • Liftover plateløfter (brukes til oppløft av plater i innvendig tak)
  • Brulock (byggesystem for småhus)

 Brunes3.jpeg#asset:856Brunes2.jpeg#asset:855

Han har mottatt betydelige midler fra SND og Rogaland Fylkeskommune til produktutvikling og markedstesting av diverse produkter, og har også fått oppfinnerstipend og produktuviklingstilskudd fra Statens Veiledningskontor for oppfinnere.

Denne erfaringen, i kombinasjon med mange års arbeid innen byggebransjen som byggmester og oppfinner har gjort at han har bred kompetanse som han kan nyttiggjøre når han tilbyr tegninger og rådgivning for å forbedre ideer og produkter for andre. Det er mange ganger lettere for en utenforstående å se hva som må endres. Ulike former for produktutvikling er en nøkkelutfordring i alle strategiske gjennomføringsprosesser. Mange bedrifter har vanskeligheter med å organisere dette arbeidet effektivt.

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Den kunnskap som Sigmund Brunes innehar kommer hovedsakelig fra arbeid som selvstendig byggmester og som oppfinner av egne produkter. Formelt har han svennebrev som tømrer, og har tatt flere brevkurs i regi av NKI, tilleggskurs for håndverkere og produktutviklingsledelse ved HiS.
På bakgrunn av sin lange erfaring har han i tillegg et stort nettverk av dyktige personer som han trekker inn i sitt arbeid, blant annet Kurt Austrått, Jæren Produktutvikling og Sigmund Alsvik, siv. økonom.

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Sigmund Brunes er egentlig i fasen hvor han kan gå over til å bli pensjonist, men han ser det som veldig positivt å nå kunne drive sin egen bedrift hvor han vil fortsette å jobbe med å lage tegninger for andre etablerere.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Det er ikke nok å bare ha en god idé. Ideen må også ha potensiale, det må være muligheter for volum på produksjon, og man må være villig til å gå hele veien. Mange folk har en tendens til å bli halvferdige. Det er viktig å være tålmodig og følge utviklingen av ideen og ikke gi seg for tidlig.

God planlegging og godt verktøy er halve jobben! Planlegging er uhyre viktig også for små arbeidsoppgaver. Det å ha fokus på arbeidet er svært vesentlig! Bruk av rett verktøy og hjelpemidler er nesten like viktig som planlegging for å bedre effektiviteten.

Dette kan sies om de produktene som Sigmund Brunes har utviklet, alle er laget for å kunne effektivisere arbeidsmetodene. Men generelt sett gjelder dette for alle som driver bedrift - nøkkelen er å arbeide smartere, og derved øke effektiviteten.

Brunes4.jpeg#asset:857
 

For mer informasjon besøk: www.oppfinnernett.no eller mail sigmund.brunes@kleppnett.no