Tificate

Sjur Sørskår, Bård Karlsen og Bjørn Grønning er gründere bak selskapet Tificate AS. Selskapet har utviklet en løsning som administrerer kvitteringer og kjøpsbevis. På Tificates nettsider får man en oversikt over sine kjøp ved å laste opp egne kvitteringer. Hvis butikken man handler hos er autorisert Tificate partner, vil kvitteringen automatisk legges inn.

Hvorfor egen bedrift?

Bård Karlsen og Sjur Sørskår er it-studenter ved NITH, samtidig som de nå er partnere i egen bedrift. Ideen til produktet kom fra behovet for å ta vare på kvitteringer, og at det ikke finnes noe tilsvarende produkt i markedet. Bård og Sjur har den tekniske kompetansen til å utvikle produktet, mens siste medeier i selskapet Bjørn Grønning har lang erfaring med oppstart og drift av bedrifter. Det å skape egen bedrift var naturlig for å kunne utvikle løsningen og eie produktet.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Partnerne brukte tid på å utvikle en forretningsplan, og kan fortelle at de i det store og hele har fulgt denne planen til punkt og prikke.
Det å finne fokus og følge det er vesentlig.  De la en strategi for hvordan produktet skulle se ut. Fordelen er at de har ?First Move Advantage?; ingen i verden driver med dette. Markedet er i prinsippet alle bedrifter og kunder i Norge. Produktet er fortsatt under utvikling, men har nå større aktører som vil gå aktivt inn og tilby løsningen til sine kunder. Det å utvikle en slik løsning tar tid, men vil kunne gi god avkastning over tid. 

Har dere tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Fordi Bjørn allerede har bred erfaring med bedriftsetablering, har hans kompetanse vært veldig viktig underveis ? og han er veilederen i firmaet. Sjur og Bård har ikke selv deltatt på noen spesifikke etablererkurs, men er som nevnt fortsatt studenter. Utviklingen av tjenesten inngår som deres hovedoppgave, og skal innleveres ved avslutning av studier senere i år.

Hva har vært positivt med å starte bedrift?

Det å kunne ha sin egen bedrift som hovedoppgave under studier er selvsagt veldig gøy! Det er sinnsykt spennende å drive egen bedrift, og man har enorm fleksibilitet og kan bestemme sin egen jobbsituasjon. Når selskapet er så lite er det dessuten mange oppgaver man må og får prøvd seg på, alt fra design og utvikling til salg, økonomi og kundepleie.

De kan fortelle at de har jobbet for andre før, og er lei av det. Uansett kan de alltid falle tilbake på sin IT-utdannelse. Det er enormt behov i markedet for denne kompetansen, men det er mye bedre å drive sitt eget.

Tificate er for øyeblikket lokalisert i Inkubator i iPark. Fordelen med å sitte på et slikt sted er nettopp nettverket som finnes. Inkubator har et større miljø med flere gründere, og fordelen er at man kan utveksle erfaringer, samtidig som det er sosialt. Det er nyttig å dele tankemåten til andre som er i samme etableringsfase. For å kunne få kontor her må man ha en god forretningsplan og man må også ha en forretningsidé som er innovativ nok. Inkubator går nå inn i Tificate med 5% eierskap.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

  • Gjør det! Man kommer til å angre hvis man ikke prøver!
  • Ikke tro at det er noen dans på roser, og ikke tro at man skal tjene penger veldig fort. Det er hardt arbeid og ting tar tid.
  • Hold deg til det du kan!
  • Bygg opp et nettverk og bruk det.

Tificate.jpeg#asset:852
 
Foto: Sjur Sørskår og Bård Karlsen