English

Fornyet tillitt fra Jæren

Nå har alle fem kommunene på Jæren vedtatt samarbeid ut 2019 og fire nye år!

Tirsdag 18. juni vedtok kommunestyre i Time kommune enstemmig at Skape skal forvalte rådgiving og opplærings for gründere ut 2019 og for en ny partnerskapsperiode fra 2020-2023.

Nå har alle fem kommunene på Jæren, Gjesdal, Hå, Kleppe og Sandnes vedtatt det samme. Vi gleder oss til samarbeid!Kommunestyre-Time-juni-2019.jpg#asset:1506