English

Nytt kull etablerere ferdig på Haugalandet!

De har fått økt kompetanse om sin egen etablering.

Tirsdag 18. juni var siste kveld for kurset.

Gjennom disse tre kvelder og 12 timer skal gründere fått en startpakke for sin etablering. Vi bruker det elektroniske verktøyet Lean Business Platform for å bygge opp forretningsplanen.

Diplom ble delt ut i går. Vi gratulerer!

Vekst.jpg#asset:1345