English

Om oss

Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert informasjon. Skape ønsker på en enkel og brukervennlig måte å gi en oversikt over ulike tilbud i Rogaland, samtidig som en også skal henvise til annen nyttig informasjon som har relevans for bedriftsetablering.

Siden 2007 har Skape vært én dør inn for gründere i Rogaland.  

En-dør-inn-Skape.png#asset:1438

Skape leverer individuell rådgiving og opplæring for gründere i Rogaland i en startfase av etableringen.

Skape er et partnerskap mellom alle 26 kommuner i fylket, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling,  og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape. 

Formål:

 • Rogaland skal bli det beste stedet i landet for å etablere ny virksomhet 
 • Etablereren settes i sentrum
 • Det skal gis et likeverdig tilbud til etablerere i alle kommuner
 • Motivasjon og trygghet for etablerere
 • Styrke mulighetene for at etablerere lykkes
 • Målrettet individuell oppfølging og veiledning
 • Koble nyskapende ideer med lokalt næringsliv/investorer
 • Synliggjøre regionen som et attraktivt sted å etablere seg

Aktiviteter:

 • Nyttig informasjon for etablerere
 • Individuell veiledning til etablerere
 • Etablererkurs
 • Temakvelder
 • Seminar og forum for etablerere
 • Etablererkalender som viser alle aktiviteter i distriktet
 • Jevnlige introduksjonskurs om etablering av bedrift

  Trenger du å kontakte oss, så finner du vår kontaktinformasjon her