English

Økonomikurs 12. juni

Du lærer hvordan du setter opp et resultatregnskap og balanse, og hvordan regne ut nøkkeltall gjennom caset til Økonomi Illustrator®.

Deltakerne blir satt i grupper og arbeider sammen om en gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften, som de følger over in periode på fire år. Sammen må de ta tøffe strategivalg og avgjørelser om bedriftens økonomi og framtid - skal de investere i nytt produksjonsutstyr, betale ned lån og liknende?

For mer informasjon og påmelding les HER