Fylkestinget vedtar fire nye år med partnersskapet Skape!

Nå sendes saken videre alle 26 kommune og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Skape eies av et partnerskap: alle 26 kommuner, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Partnerskapet går fra 2016-2019. Det fremmes sak om en ny partnerskapsperiode hos alle eierne.

Det er i hvert fall behov for Skape sine tjenester:

55 % flere kurs i 2018 enn i 2017
65 % flere deltakere i 2018 enn i 2017

17 poeng økning i totalkundetilfredshet fra 2017 til 2018!

Heia gründerfylke Rogaland!

Fylkestinget Rogaland fylkeskommune