English

GDPR - General Data Protection Regulation

Nye personvernregler i 2018

Skape samarbeider med Rogaland fylkeskommune og sine leverandører om å utarbeide nye retningslinjer om de nye personvernregler.

Disse skal være implementert innen 1. juli. Vi vil holde våre kunder orientert.