English

Hillevåg - Flintegata 2, plass for gründere?

Velkommen til informasjonsmøte og idémyldring for hva huset og tilhørende produksjonslokaler kan brukes til

Se vedlegg og link til invitasjonen: https://www.facebook.com/event...