English

Innovasjon Norge leter etter sin Female Entrepreneur 2018!

Vi søker tre kvinnelige gründere som får en uke i New York med kompetanse- og nettverksbygging i verdensklasse. Vinneren blir Female Entrepreneur 2018 og får et akselleratorprogram i New York.

Betingelse: Er du en teknologigründer som løser globale utfordringer og jobber mot FNs bærekraftmål?

Female Entrepreneur 2018 er en pris som gis til en kvinnelig gründer som har utviklet en teknisk løsning som svarer på ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål. Formålet med prisen er å få fram gode rollemodeller som inspirerer og mobiliserer andre kvinner til å satse internasjonalt og utvikle løsninger på globale utfordringer. Prisen er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge, og deles ut for 9. gang på kvinnedagen 8. mars 2018 på Manhattan.


For mer informasjon og påmelding klikk HER