English

Møte i fylkesnettverk for gründere i Norge - 12. april 2018, Førde

Samordning av virkemidler var et av tema på agenda.

Torsdag møttes representanter for 12 fylkeskommuner i Førde. Alle jobber med virkemidler for gründere i sine fylker. I disse dager hvor flere fylkeskommuner skal slå seg sammen er det viktig med erfaringsutveksling og kunnskapsdeling av tiltak for etablere i landet.

Vi besøkte også Gründersenteret til Innovasjon Norge i Førde. Der betjener 9 dyktige mennesker gründertelefonen. I 2017 hadde de kontakt med ca. 9000 gründere!

NB. Anne Lise fra Buskerud fylkeskommune manglet på bildet.