English

Nye leverandører for Skape

Skape har inngått rammeavtaler for individuell rådgiving for 2018

Fra 1. mars er det inngått en rammeavtale for individuell rådgiving for 2018 for nordfylket og sørfylket.

Nordfylket

70 % av rammeavtale: Validé AS/Validé Haugesund AS

30 % av rammeavtale: Inore AS

Sørfylket

70 % av rammeavtale: SUM Regnskap

30 % av rammeavtale: Validé AS/Validé Haugesund AS

Vi gleder oss til samarbeid.