English

Partnerskapet Skape er komplett!

Alle 23 kommuner, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland er med!

Det er gledelig at den siste kommune har sagt ja i dag, torsdag 9. januar 2020. Da støtter alle opp om partnerskapet Skape, sier Suzanne de Kok Selstad, daglig leder for Skape.

En ny partnerskapsperiode på fire nye år startet den første januar 2020. Nå kan vi videreutvikle Skape sammen med styringsgruppen og alle gode hjelpere for gründere i Rogaland. Vi starter med å komme i mål å bli tre i administrasjonen. Dette kommer til å bli bra, sier Selstad.

Vekst.jpg#asset:1345