English

Sandnes kommune sier ja til ny partnerskapsperiode for 2020-2023

Enstemmig!

Bystyre i Sandnes kommune vedtok enstemmig sist mandag, den 8. april, en ny partnerskapsavtale for 2020-2023. Først kommune ut.

Bystyre vedtok samtidig at Skape forvalter driften for 1. linjetjenester fra 1. juni for kommunen.

Skape eies av alle 26 kommuner, Fylkesmannen sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommunen.