English

Siste kurs før sommeren! Et utsolgt engelsk kurs

Accounting, budgeting, cashflow and business analysis

Da avslutter vi nok et halv år med et utsolgt kurs. Gode spørsmål og god dialog med våre deltakere.
Vi takker Ole Marius fra SUM AS for et engasjert kurs.

Vi starter høsten med kurs i Stavanger, denne gang om salg gjennom sosiale medier med hjelp av instagram.