English

Skape hos UFT

Ungdommens fylketinget

Lørdag 7. februar fikk vi presentere Skape for Ungdommens fylkesting. Vi leverer rådgiving og opplæring for gründere i Rogaland på vegne av våre eiere. Alle 23 kommuner, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommunen. Det bli gode spørsmål etter presentasjonen.

Taleren for oss, var vår kollega Elisabeth Wallace Haaland som snakket om folkehelse. Det er ha arbeid, enten ved å være ansatt eller ved å skape sin egen arbeidsplass er også en del av folkehelse. Det ble en bra overgang i tema.