Skape hos UFT

Ungdommens fylketinget

Lørdag 7. februar fikk vi presentere Skape for Ungdommens fylkesting. Vi leverer rådgiving og opplæring for gründere i Rogaland på vegne av våre eiere. Alle 23 kommuner, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommunen. Det ble gode spørsmål etter presentasjonen.

Taleren for oss, var vår kollega Elisabeth Wallace Haaland som snakket om folkehelse. Det å ha arbeid, enten ved å være ansatt eller ved å skape sin egen arbeidsplass er også en del av folkehelse. Det ble en bra overgang i tema.