English

Skape i Dalane

Kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal satser på bedriftsetablering!

I april kurs på Helleland og i går 7. juni 2108 i Eigersund. Engasjerte kursdeltakere! Takk til Eigersund Næring og havn v/Lars Kolnes og Juste Druskiniene som stilte med møterom!