English

Skape i Sauda!

Sauda og Suldal satser på gründere!

Skape holdt et introduksjonskurs for etablerere i september, dette i samarbeid med både Sauda Vekst og Suldal Vekst og begge kommunene. Åtte deltaker fikk informasjon hva som skal til for å etablerer bedrift og hva du kan gjøre for å få hjelp med din etablering.

Neste kurs holdes i Suldal kommune hos Suldal Vekst og tema er budsjettering, likviditet og lønnsomhet den 22. oktober. Kursene er gratis for gründere og nyetablerte.

Sauda-introkurs-etablering-Skape.jpeg#asset:1321