English

Skape tema i Fylkestinget - juni 2018

Onsdag 13. juni ble årsrapporten 2017 vedtatt som en orienteringssak

Administrasjon i Skape fikk honnør for sitt arbeid og omstilling av Fylkestinget. Både Arbeiderparti, Høyre og Senter Partiet kommenterte rapporten fra talerstolen. Skape ble utfordret på å fortsette å bidra til samordning av virkemidler. Dette arbeidet på går i disse dager i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Fylkestinget-fylkesvaraordfører-juni-2018.jpg#asset:1265