English

Train the trainers

Opplæring i Lean Business Planner

Alle veiledere i Rogaland for gründere fikk onsdag 13. juni opplæring i verktøyet Lean Business Planner. Et smart og konkret verktøy for å lage en forretningsplan for våre etablerer. Direkte på sak. God deling av erfaring og kompetanse!


Train-the-trainer-Skape-Lean-Business-Planner_1.jpg#asset:1268