English

Vinn kr. 250.000,- som gründer!

Meldt deg på Gründerhub til Sparebanken 1 SR-Bank

Gründerhub er et gratis oppstartsprogram på fire måneder for gründere med store ideer og internasjonalt perspektiv.

Opptak til neste program er i gang. Programmet starter i januar 2018.

For mer informasjon om påmelding og hvordan du kan vinne kr. 250.000,-
les HER.Grunderhub-2.jpg#asset:1075