English

Virkemiddelpresentasjon for Handelshøgskole ved UiS (HHUiS)

De ansatte på HHUiS fikk presentert alle offentlige virkemidler til Rogaland fylke

Følgende offentlige virkemidler ble presentert:

* Handelsprogram Næring (HP N) v/ Heidi Skifjell
* VRI Rogaland (ForRegion) v/Hilde Uppstad
* Regionalt forskningsfond Vestlandet v/Turi Kvame Lorentzen
* Validé v/Matyas Kolofzski
* Innovasjon Norge v/Ida Jaarvik Skogland
* Klimapartner v/Christian Herheim
og Skape v/Suzanne de Kok Selstad pitched sine oppgaver i 10 minutt hver.

Næringshagene og noder ble også nevnt for fellesskapet.

Ekstra stas at påtroppende rektor fra UiS, Klaus Mohn og påtroppende dekan fra HHUiS Ola Kvaløy var og hørte på.

Takk til Egil Clement Svela for vertskap.