English

Virkemiddelkompetanse for GründerHub i Stavanger

Skape presenterte alle offentlige virkemidler til det nye kullet på GründerHub til SR-Bank

Skape har informert de nye gründere som har startet hos GründerHub til Sparebanken 1 SR-Bank i Stavanger. Forskjellige virkemidler til forskjellige tider i etableringen og til forskjellig målgrupper.

Gode diskusjoner!

Onepager-Fylkeskommunens-virkemidler-til-næringsutvikling.JPG#asset:1436