English

Virkemidler fra Rogaland fylkeskommune til UIS

Mastergradstudenter på UiS fikk informasjon om alle virkemidler

Rogaland fylkeskommune sine virkemidler, samt de som fylkeskommune har eierskap til ble presentert for mastergradsstudenter på UiS. Det gjald både Handlingsprogram Næring, Skape, Innovasjon Norge, VRI Rogaland, Validé, næringshager og Regional Forskningsfond Vestlandet.

Gode dialog om muligheter i Rogaland med de internasjonale studenter.