Kommunale veiledere

Skape samarbeider med flere kommuner og regioner i forbindelse med kurs og veiledning for deg som vil starte egen bedrift.

Skape samarbeider med flere kommuner og regioner i forbindelse med kurs og veiledning for deg som vil starte egen bedrift. Kommunene har egne nettsider hvor det er mulig å finne nyttig informasjon. I tillegg finnes det mange andre veiledere i regionen både innen offentlige- og privat sektor som kan bistå i forbindelse med etablering av bedrift i Rogaland.

Stavanger / Sola / Randaberg / Rennesøy / Kvitsøy / Forsand

Du som er bosatt i disse kommunene kan kontakte Skape direkte for veiledning og individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Du er også velkommen til å sjekke Skapes kurskalender som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på de kurs som passer.

Sandnes / Gjesdal / Klepp / Time / Hå 

Du som er bosatt i en av disse kommunene kan kontakte Jæren Produktutvikling for veiledning og individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Du er også velkommen til å sjekke kurskalenderen som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkt via nettet på kurs som passer.

Haugesund / Tysvær / Bokn / Utsira / Vindafjord / Sveio

Du som er bosatt i en av disse kommunene kan kontakte Haugaland Vekst for veiledning og individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Haugaland Vekst samarbeider med Skape om individuelle rådgivningstjenester. Haugaland Vekst arrangerer kurs for etablerere - Start Opp - for deg som bor på Haugalandet. Det arrangeres dessuten introduksjons- og temakurs i regi av Skape i samarbeid med Haugaland Vekst lokalt. Disse kan du finne på Haugaland Vekst og Skapes kurskalender

Karmøy

Du som er bosatt i denne kommunen kan kontakte Skape for veiledning og individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Det arrangeres også enkelte temakurs lokalt. Disse kan du finne i Skapes kurskalender.

Strand / Hjelmeland / Finnøy / Sauda / Suldal / Eigersund / Bjerkreim / Sokndal / Lund 

Du som er bosatt i en av disse kommunene kan kontakte næringsavdelingen / sjef i kommunen for individuell rådgivning i spørsmål knyttet til etablering av egen virksomhet. Du finner rett innstans i din kommune på ett av følgende nettsteder:

Strand kommune
Ta kontakt med rådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland Kari Sand

Hjelmeland kommune
Ta kontakt med rådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland Kari Sand

Finnøy kommune
Ta kontakt med daglig leder i Ryfylke Næringshage Tove Sivertsen

Sauda kommune
Ta kontakt med daglig leder med daglig leder i Sauda Vekst Inge Løyning
Sauda kommune har to virkemidler for støtte til tiltak som kan bidra til å bevare og utvikle arbeidsplasser. Klikk HERfor å lese om disse.

Suldal kommune
Ta kontakt med daglig leder i Suldal Næringshage Laila Steine

Eigersund kommune 
For mer informasjon les hos Eigersund Næring og Havn KF, eller ta kontakt med daglig leder i Eigersund næring og havn Lars Kolnes

Bjerkreim kommune
Ta kontakt med rådgiver i node til Ryfylke Næringshage Oddvar Sæth

Sokndal kommune
Ta kontakt med næringssjef i Sokndal kommune Nils Jacobsen

Lund kommune
Ta kontakt med daglig leder i Lund Næringsutvikling Jan Ove Øksendal

Du er også velkommen til å sjekke kurskalenderen som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på de kurs som passer.

Tilbud i kommunene og regionale kontorer

Kommunene har egne nettsider hvor det er mulig å finne nyttig informasjon for etablerere. I tillegg finnes det regionale veiledere, både innen offentlig- og privat sektor, som kan bistå i forbindelse med etablering av virksomhet i Rogaland. 

Behov for "Næringsfaglig vurdering?" 

Dersom du er registrert hos NAV og planlegger å søke om å beholde dagpenger eller attføringspenger under etablering, skal du først innhente informasjon om søkeprosessen ved ditt NAV-kontor (NAV kontorene i Rogaland). Deretter skal du ha en såkalt "næringsfaglig vurdering", som skal vedlegges søknaden din til NAV. Avhengig av bosted skal du kontakte samme innstans som yter veiledning og individuell rådgivning i din kommune / region som er angitt ovenfor. HER finner du malen som Skape bruker.

Kurstilbud fra Skape for hele Rogaland

Uansett hvor du er bosatt i fylket er du velkommen til å sjekke kurskalenderen som til enhver tid er presentert på Skapes nettside og melde deg direkte via nettet på de kurs som passer. Det vil også bli arrangert kurs eller videooverføring av kurs, i regi av Skape i samarbeid med den kommunen eller regionale kontor der du bor. Slike fellesarrangement kunngjøres i den aktuelle regionen og på Skape sitt nettsted - sjekk der for nærmere informasjon.

Nyhetsbrev fra Skape

For å sikre at du alltid er oppdatert på tilbud og tjenester som er tilgjengelig for etablerere i fylket, kan du enkelt og uten kostnad abonnere på nyhetsbrev fra Skape