Master om Skape

Skape har samarbeidet med Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger. Studentene Malchiel Bulawan Tofan og Halina Semizhon har skrevet bacheloroppgave om en del av Skape sin aktivitet i 2016 og 2017.

Tittel på oppgaven var: “Entrepreneurs: Born or Made? Effects of Entrepreneurial Education on Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurial Self-Efficacy and Risk-Perceptions. The Case of Skape Educational Offer“. Studentene fikk karakteren A på oppgaven.

Les oppgaven HER