Firbent Terapi

Helle Karin Barstad driver enkeltpersonforetaket Firbent Terapi. Firbent Terapi tilbyr dyreassisterte tjenester hvor dyr benyttes for å bedre menneskers fysiske og/eller psykiske helse og trivsel. Tjenestene inkluderer dyreassistert- terapi, pedagogikk og aktiviteter. Helle Karin Barstad tilbyr blant annet aktiviteter med hund for barn, unge og voksne med behov for å komme seg ut i fysisk aktivitet, opptrening etter sykdom/ulykke, sosial trening, avlastning og skoletimer for elever med behov for alternative opplegg.

Basisen for bedriften er at hundene brukes i daglig arbeid med mennesker. Hundene gjør at mennesker får tankene sine over på noe annet enn sine problemer, og hundene får frem positive tanker og følelser! Dyr har også en bevist positiv fysiologisk effekt, noe som gjør at det lett kan implementeres i ett behandlingsopplegg. Hunder gjør at det er mye lettere for mennesker å treffe hverandre – hunden blir et bindeledd for konversasjon, oppmuntring og tilrettelagt undervisning. Hundene kan brukes på skoler i undervisning, f.eks. i naturfag (sporing) eller for å hjelpe elever til i å trene seg opp i sosiale ferdigheter.

I tillegg til å ha egne terapihunder tilbyr bedriften også kurs for å lære opp hunder til å bli besøkshunder, samt andre kurs som får hundeeiere til å se potensialet i sin egen hund. Hunder kan lære mye nyttig, for eksempel hvordan de kan bruke nesen til å finne forsvunne mennesker eller bilnøkler, eller hvordan de kan hjelpe mennesker i hverdagen med praktiske gjøremål. Bedriften tilbyr også foredrag for barnehager, skoler, universiteter, institusjoner og bedrifter om bruk av dyr i terapi og om hvordan barn kan lære å omgås hunder på en morsom og trygg måte.

Firbent1.jpeg#asset:873

Hvorfor egen bedrift?

Helle Karin Barstad har hatt hund i 6 år, og har i den perioden blitt kraftig hektet på hundetrening. Hun er utdannet pedagog og har arbeidserfaring fra ulike jobber innen helse og omsorg. På bakgrunn av interessen innen hundetrening ønsket hun å tilby tjenester for mennesker som har spesielle behov, og hun så at det var en stor fordel å bruke hund i arbeidet for å bedre menneskers helse og trivsel. Bedriften startet hun i 2011, og i 2012 gikk hun over til å drive dette på fulltid. Denne type terapi har i lengre tid blitt brukt blant annet i Sverige og USA med svært gode resultater, og behovet for slike tilbud er også stort her i landet!

Ved oppstart fikk Helle støtte av NAV, med en ordning hvor hun kunne ha dagpenger under etablering av bedrift. En slik ordning gjorde det mulig å sette i gang, og er et tilbud i inntil 9 måneder under planleggings- og oppstartfasen. Denne ordningen hjalp veldig mye i oppstarten, og siden hennes tjenester ikke innebærer store innkjøp og varelagre, så var det mye lettere å hoppe i det med denne støtten som basis.

Firbent2.jpeg#asset:874

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Planen var opprinnelig å ha dette som en bi-inntekt, men etter et introduksjonskurs for etablerere på Skape, og etter samtaler med rådgiver der, ble planen endret og hun satset på fulltid.

I startfasen brukte hun mye tid på å finne informasjon om regler og rettigheter om hvordan det fungerer når man skal drive for seg selv. Det var viktig å få en oversikt over hvordan dette fungerer i praksis, og få kontroll over hvordan ting måtte gjøres. I denne sammenheng var det viktig å se på ansvarsforhold, blant annet forsikring dersom noe skulle skje med hundene eller kundene.

Flere kurs ble gjennomført hos Skape, og i denne forbindelse skrev Helle en forretningsplan. Hun synes det var veldig viktig å skrive denne for å få en klar oversikt over hvilke satsningsområder hun skulle fokusere på. Forretningsplanen sto en stund uten å brukes, men særlig satsningsområder som målgruppe og nye markeder var det viktig å jobbe mer med, og underveis ble og blir planen brukt i det daglige arbeidet. Mye forandrer seg underveis når det gjelder hvilke målgrupper og hvilke tilbud hun skal ha, og etter hvert har tilbudene blitt litt mer spesifiserte. Hun har gradvis bygget seg opp siden oppstart og føler at hun har kommet dit hun hadde planlagt, men hun har nå satt seg nye mål; å vokse enda mer!

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Helle er utdannet pedagog fra Høgskolen i Vestfold. Hun har jobbet som førskolelærer, og på dagsenter for mennesker med psykisk utviklingshemming. I tillegg har hun jobbet på Siddis Hundeskole som instruktør.

For å kunne tilby gode tjenester har Helle gått flere kurs og utdanninger innen hund og hund-menneske relasjoner. Hun har blant annet tatt fag ved UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) og Antrozoologisenteret, hvor hun tok kurs i Dyreassistert Terapi.

I tillegg har hun fått god bistand fra Skape. Det hele begynte med et introduksjonskurs for etablerere, noe som førte til at hun gikk videre med etablererkurset hos Skape. Over tid har hun også deltatt på flere temakurs hos Skape, som alle har bidratt til at hun har fått gode råd og veiledning om hvordan hun skal drive sin bedrift.

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Det positive er at hun har oppfylt sin barndomsdrøm om å kunne jobbe med både dyr og mennesker. Det er veldig fleksibelt å drive sin egen bedrift, og man kan i stor grad styre dagen som man vil. Hun kan selv også velge hva hun har lyst å jobbe med ettersom målgruppen er stor, og hun har flere ulike tilbud hvor terapihundene brukes. Dette er et typisk «Feel Good» yrke, hvor kundene blir glade og positive ved bruk av tjenestene. Det er en ubeskrivelig god følelse å kunne gjøre andre mennesker glade!

Det negative er at man ikke helt vet hva som skal skje videre. Mye er litt uforutsigbart, og man vet ikke helt hva fremtiden vil bringe. I tillegg er det mye arbeid med firmaet, og det er veldig lett å jobbe for mye, noe som igjen kan gå utover familie og venner. Hun har en veldig støttende samboer, men synes det er både viktig og vanskelig å finne en balanse mellom jobb og fritid.

Hun er flinkere med hunder enn med papirer, og hun synes det kan være stress med regnskap og selvangivelser, selv om dette selvfølgelig må gjøres.

Firbent3.jpeg#asset:875

Har dere noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

  • Kontakt Skape! Selv hadde hun ikke peiling på hvordan man skulle starte en bedrift, og her fikk hun masse oppmuntring og råd om dette. I tillegg var det god nytte å bli kjent med andre som tok kurs på Skape; man blir kjent og kan bruke hverandre for å få råd – et godt nettverk er alfa og omega.
  • Lag en Facebook side! Firbent Terapi har egen side på Facebook, og erfaringen er at dette er et av de aller beste markedsføringsverktøyene som finnes. Her kan hun legge ut kurs og arrangementer, bruke bilder for å fange oppmerksomhet, referere til blogger og artikler. Hun har svært god erfaring i å bruke Facebook for å skape blest om sin bedrift!
Firbent4.jpeg#asset:876

For mer informasjon om Firbent Terapi besøk:

Firbent5.jpeg#asset:877