Kvikkpass

Magnus Handeland er gründer bak selskapet Kvikkpass AS. Kvikkpass er et nytt konsept for salg av billetter på internett og billettkontroll ved ankomst.

Magnus Handeland er gründer bak selskapet Kvikkpass AS. Kvikkpass er et nytt konsept for salg av billetter på internett og billettkontroll ved ankomst. Systemet er beregnet for arrangører av både små og store arrangementer, alt fra mindre arrangementer til konserter, festivaler, messer, kongresser, sportsarrangemente og teater. Med Kvikkpass kan man kjøpe billetter direkte på Internett, og skrive ut billetten med strekkoder på egen skriver hjemme. Bestilling, betaling og utskrift tar bare et par minutter, og kunden blir registrert direkte i databasen til selger av billetten. Arrangøren har så alle nødvendige opplysninger om kunden i sin database til senere bruk.

Idéen til konseptet fikk Magnus Handeland i 2004, mens hans studerte ved BI (IT-ledelse 3 år). Sammen med medstudenter fikk han en forespørsel om å lage et billettsystem for BI. I første omgang så de på dette som en studieoppgave, men de fant raskt ut at det var et stort marked for et slikt system. På bakgrunn av dette satt de opp spesifikasjoner for hvordan systemet skulle fungere; og fikk så et eksternt selskap til å ta for seg IT utviklingen av programmet.

Kvikkpass.jpeg#asset:847

Hvorfor egen bedrift?

Helt fra barneskolen har jeg visst at IT-prosesser og utvikling var noe for meg, og det å starte egen bedrift innen feltet var da naturlig.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Magnus Handeland mener at de var sterke i denne fasen, noe som skyldes at de fikk med retter personer som var med på å utvikle konseptet. De hadde et godt nettverk som de benyttet. De var veldig åpne og ikke redde for å fortelle om sin idé. Skulle vi vært forsiktige med å fortelle om ideen ville det vært vanskelig å involvere folk. Sjansen for å brenne inne med en idé er mye større enn at noen stikker av med den.

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Magnus forteller at de hadde fordelen av å ha fag ved BI som relaterte seg nettopp til planlegging og utvikling av bedrift; hvilket gjorde dem kompetente til å utvikle forretningsplan, analyser og markedsplan selv. De skrev sin diplomoppgave om nettopp dette prosjektet. I etterkant har de blitt en del av Inkubator ved Rogaland Kunnskapspark og deltar i FRAM programmet som er et prosjekt i regi av Innovasjon Norge. De kjører samlinger, hvor målet er å drive progresjon i selskapet. Kurset avsluttes våren 2007. Nytten ved å være med i Inkubator er klar synes han. Tidligere hadde han hjemmekontor, og det var ikke så bra. Fordelen er at man nå treffer andre, man blir inspirert, man får kollegaer og oppfølging fra de som jobber i administrasjonen. I tillegg får man tilgang på et stort nettverk.

Hva har vært positivt med å start bedrift?

Selvrealisering og muligheten for å gjøre det man har tro på er veldig positivt. Man ser resultater av det man selv har fått til. Det hele gir en stor skaperglede.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

  • Skaff kunder før man starter opp eller så tidlig som mulig. Det er mulig å gjøre det ved å presentere selve ideen for kundene, man trenger ikke nødvendigvis ha et ferdig produkt.
  • Hent kapital før man begynner (hvis mulig). Kapital er viktig for da kan man sette bort oppgaver som man ikke selv er flink til, og konsentrere seg om det man kan.
  • Ikke fokuser for mye på produktet, men på markedsføring, salg og forretningsutvikling. Det er veldig lett å henge seg opp i selve produktet og bruke for mye tid bare på arbeid med det. Spør deg selv: Trenger markedet produktet mitt?

Til slutt påpeker Magnus Handeland at det er viktig å ha ambisjoner! Kvikkpass har som ambisjon at de skal bli en av de tre største leverandørene i billettrelaterte tjenester i løpet av en 3-års periode.

For øvrig kan det nevnes at de andre gründere som har vært med å utvikle Kvikkpass er Jon Christian Ottersen (tar nå MBA i Brussel), Jon Andreas Bygstad (er avdelingsleder for Elan IT i Bergen), Bent Gjendem (er Nettbanksjef i Skandiabanken), Gunnar Handeland (pensjonert siviløkonom) og Bjørn Alsterberg (gründer av bla. Upsource).