Tjerand Gjerde

Tjerand Gjerde er utdannet møbelsnekker og trebåtbygger. Han har spesialisert seg på å lage egenproduserte, spesialdesignede møbler. Han overtar i disse dager driften av Byberg Møbler.

Hvorfor egen bedrift?

Tjerand Gjerde har lenge hatt lyst til å drive selvstendig med trearbeid som går ut på håndverksmessige å designe og lage egne møbler. Tjerand har sin snekkerutdannelse fra Godalen videregående skole, trebåtbygger fra Fosen Folkehøgskole og møbelsnekker fra Chippendale International School of Furniture i Scotland.

Prosessen med å drive egen bedrift har gått litt raskere enn han opprinnelig planla. Han hadde sett for seg å opprette et mindre verksted eller å arbeide for andre, men fikk tilbud om å komme inn som deltaker i Byberg Møbler, som ville ha inn en person med kunnskap i å spesialdesigne ett og ett kunstmøbel. Han overtar i disse dager verkstedet med ansvar for de ansatte.

Målet er å få møbelsnekkeriet til å bli et håndverkssenter med flere fagpersoner som jobber sammen innen ulike grener, blant annet er det ønskelig å få med en pianosnekker. Ved å få med flere personer vil kunnskap kunne utveksles.

Hva har vært viktig i planleggingsfasen?

Det å gjøre grundig forarbeide er svært viktig i planleggingsfasen.

Etablererkurs hos Skape.no har bidratt med god kunnskap i denne fasen. Det ble utarbeidet en grundig forretningsplan som igjen har ført til at Tjerand har mottatt etablererstipend fra Innovasjon Norge. Stipendet skal i sin helhet gå til å utvikle bedriften.

Det å ta etablererkurs har også vært svært viktig for å knytte til seg et nettverk med folk som kan gi råd og veiledning underveis i planleggingsfasen.

Tjerand.jpeg#asset:851

Har du tatt etablererkurs eller fått veiledning?

Utdannelsen i Scotland var veldig rettet mot å drive egen bedrift. De fleste av de som var studenter på skolen hadde som mål å starte for seg selv, derfor var også opplæringen tilrettelagt mot dette. På skolen kunne studentene selv velge arbeidsprosjekter, og Tjerand valgte å produsere et ekspanderende bord basert på et patent fra 1835. Det var produksjon av dette kunstmøbelet som fikk hele prosessen med å drive egen bedrift til å rulle i gang. Når han kom hjem fra oppholdet i Scotland mottok han bestillinger på møbler, basert på en artikkel i en avis om hans prosjekt i Scotland.

Hva har vært positivt med å starte bedrift?

Tjerand kan fortelle at han har lært utrolig mye av å starte egen bedrift. Det har hele veien heldigvis gått veldig bra, og at han nå har fått stipend betyr selvsagt veldig mye siden han selv ikke hadde økonomi til å investere i utvikling av bedriften.

Har du noen gode råd til andre som går med etablerertanker?

Gjør et grundig forarbeid og lag en skikkelig plan. Vær sikker på at du virkelig mener det du skal drive med, og vis dette til andre! Ta kurs og knytt deg opp mot et faglig nettverk av personer som kan gi råd underveis.

Les mer om Tjerand Gjerde.