Zoaring

Henrik Jesman Sunde og Simen Ytre-Arne er gründere bak selskapet Zoaring AS. Bedriften lager nyskapende videoer for bedrifter som viser kjernen av et produkt eller en tjeneste, basert på videoscribling; filming av tegninger. Filmene som produseres for kunder er korte og informative. De produseres ved hjelp av hurtigspillende tusjtegninger, samt animasjon, lyd og musikk som forteller korte historier, konsepter, visjoner eller idéer på en slik måte at målgruppen får en kort og konsis forklaring som viser kjernen i det som skal formidles. Slike filmer er svært gode å benytte som formidlingsmetode i sosiale medier, samtidig som de er morsomme og nyskapende.

Videoscribling er for øyeblikket hovedinntektskilden til bedriften. I denne prosessen benytter de seg av profesjonelle kunstnere, og kan i tillegg tilby egenkomponert musikk. De jobber også med forskning innen nye metoder for læring. De ønsker i fremtiden å kunne tilby adaptive videoer, som i motsetning til lineære videoer som spilles fra start til slutt vil kunne tilpasse seg seeren. Ved hjelp av spesielle interaktive headsets som måler aktiviteten i hjernen vil den som ser på en film styre videoen på bakgrunn av egne tanker. Bedriften er i en patentprosess for dette forretningsområdet.
Klikk her for å se et eksempel på en slik film produsert av Zoaring AS.
Hvorfor egen bedrift?
Henrik Jesman Sunde og Simen Ytre-Arne har kjent hverandre i mange år, og har blant annet spilt sammen i band. Henrik er utdannet pilot og Simen har musikkutdannelse med jazz som spesialitet. Høsten 2011 befant de seg på en rundreise i Europa, og under et kafé-besøk på Sardinia ble de sittende og tegne ned tanker og idéer på noen servietter. Dette ledet til forretningsidéen om å lage formidlingsvideoer som nettopp tok for seg tegneteknikk for kort å få frem budskap. Siden begge nettopp hadde vært studenter, og var vant til lange, ueffektive og tradisjonelle læringsprosesser så de behovet for å forkorte læringsprosesser i korte, presise og morsomme filmer.
Læring kunne gjøres raskere, festligere og i tillegg måtte det være enklere for mottakeren å huske innholdet. Læringsteknikker som tradisjonelt er brukt i vårt samfunn er altfor trege, særlig med tanke på generasjonen som nå har vokst opp med Internett, dataspill, smarttelefoner, multitasking og raske tanker.
Zoaring1.jpeg#asset:885
FOTO: Signe Christine Urdal, som også har tilknytning til Ipark.
Hva har vært viktig i planleggingsfasen?
Idéen førte til at de to gründerne tok kontakt med Skape i januar 2012, og prosessen med oppstart av egen bedrift var da i gang. Videoscribling ble det ene forretningsområdet de valgte å satse på, og forskning for å optimalisere læringsprosessen er det andre.
Idéen har ført til at bedriften allerede etter bare to år har en god omsetning, og de har kontor i Stavanger, Oslo og London. Videoproduksjon står for den kommersielle inntektssiden av bedriften. Innen forskningen samarbeider de med iPark, som har eierandel i selskapet.
Henrik og Simen ser at den generasjonen de selv tilhører trenger mye mer stimuli og tempo sammenlignet med tidligere generasjoner som har vært vant med helt andre hastigheter i samfunnet. De mener at nåværende utdanningssystem er tregt, og at dette fører til et høyt frafall. En foreleser kan ha 300 studenter, og alle disse studentene har individuelle behov for stimuli. Med dette i tankene er det klart at et læringsprodukt som kan tilpasse seg læringstempoet til hvert enkelt individ er meget interessent. De jobber derfor nå i en prosess for å utvikle nettopp et slikt produkt.
Kontakten med Skape ledet fort til samarbeidet med iPark. Innenfor dette samarbeidet har de vært med i en mentorordning i regi av Innovasjon Norge, hvor de jevnlig møter mentor for å sette mål for de kommende to uker. Henrik forteller at det som er vel så viktig er å lage ukentlige likviditetsbudsjett. Hver uke setter de seg ned og går gjennom likviditeten i bedriften. Han mener at man er nødt til å gjøre dette, fordi de ikke har råd til ikke å være effektive med pengene. Ved effektiv bruk av penger får de pengene til å jobbe for seg, noe som igjen fører til økt omsetning.
Har dere tatt etablererkurs eller fått veiledning?
Bistand fra Skape og iPark var svært vesentlig i forbindelse med oppstart av Zoaring. Mentorordningen som de er knyttet til er et veldig bra organ for å få veiledning underveis, og for å kunne sette seg konkrete og riktige mål.
«Learn as you go» er en metode de har funnet virker. De har blitt tatt veldig godt imot av næringslivet, og forteller at nettverksbygging og samtaler med folk har hjulpet mye på veien. Det er viktig å knytte kontakter og snakke med folk. Det å kunne ta og dele lærdom med andre er vesentlig!
For øyeblikket er de dessuten involvert i prosjektet «Gründerhus» i Stavanger. Henrik Jesman Sunde er prosjektleder her, og kan fortelle at gründerhuset skal bli et samlingspunkt for etablerere i Stavanger med oppstart sommeren 2014. Dette er et lavterskeltilbud som vil passe svært bra for deltakere hos Skape, i god synergi med iPark.

Hva har vært positivt og negativt med å starte bedrift?

Når man driver egen bedrift får man masse energi! Tiden styrer man selv, og i tillegg treffer man utrolig mange spennende mennesker.
Det kan være negativt at man ikke lenger har nok tid å tilbringe med folk man bryr seg om. Det er viktig å planlegge tiden bra for å kunne redusere indre og ytre press.
Man må være villig til å strekke seg for å nå målene sine, men det er en del av det hele. Det kan være smart å ha en plan B, rett og slett for å ha et balansert sinn, og for å kunne sove godt om natten.
Har dere noen gode råd til andre som går med etablerertanker?
  • Les boken “Rich Dad Poor Dad” av Robert Kiyosaki som tar for seg hvordan man kan bli finansielt uavhengig.
  • Snakk med folk i Stavanger. Det er utrolig mange som har startet egen bedrift her i distriktet den siste tiden, og alle er positive og villige til å hjelpe. I den forbindelse er det bare å ta kontakt med Zoaring for å få innspill og gode råd!
  • Hvis man ikke deler sin idé, så blir den ikke bedre.
  • Hvis man bare føler 10% at man vil gjøre det – så gjør det, ellers vil du angre! Et godt gründerslagord er "Fail harder", og uten å prøve kan man ikke feile - for så å lære av sine feil.

For mer informasjon om Zoaring besøk: