Facebook-side for din bedrift (nivå 2) - 13. oktober (Suldal)

Kurset er for deg som allereie har ei Facebook-side for di bedrift, men som vil lære meir om korleis sida di kan bli betre. Vi går gjennom diverse tilpassingar av designet på sida, samt jobbar med innlegg for å skape trafikk og merksemd.


Vi går gjennom:

 • Korleis tilpasse designet av di Facebook-side
  • Legg til ekstra faner i menyen og tilpass rekkefølgja
  • Kopling mot mellom anna Instagram, YouTube, Pinterest og tilsvarande
  • Tilleggsval som butikk, tenester og Facebook-avtaler
 • Bruk av film som framsideplakat
 • Kort om film:
  • Sy saman ein film på din Windows 10 PC
  • Lag ein enkel film på din mobil ved hjelp av nyttige og enkle applikasjonar
 • Tilpasse automatiske meldingar og chat
 • Kreative verktøy for produksjon av innlegg
 • Publiseringsverktøy
  • Publiserte innlegg
  • Planlagde innlegg
  • Utkast
  • Videoar og videobibliotek
  • Lydsamling
  • Jobb og jobbsøknader
 • Arrangement
  • Enkeltståande arrangement
  • Gjentakande arrangement
  • Fremming av arrangement (annonsering)
  • Duplisere arrangement
  • Deling av arrangement
  • Medarrangørar
 • Grupper og tilknyting av grupper til di side
 • Medlemskap i andre grupper, og promotering i andre grupper
 • Oppfølging av kommentarar og invitasjon til å like sida
 • Innsikt og sidekvalitet
 • Rolla som administrator kontra rolla som personleg brukar på Facebook
 • Lik andre sider som di side
 • Lik andre innlegg som di side
 • Kommenter som di side
 • Del innlegg som di side
 • Sjå som besøkande på sida
 • Litt om strategisk planlegging
 • Dagleg drift av sida på PC og smarttelefon

NB: Vi går ut frå at du allereie er administrator på ei Facebook-side.


Praktisk informasjon:
Dato: 13. oktober
Lengde: kl. 17:00 – kl. 21:00, oppmøte kl. 16:45
Stad: Suldal Vekst As, Sandsvegen 134, 4230 Sand
Pris: kr. 650,-
Servering: Kaffi, te, vann og frukt

Ta med eigen PC og smarttelefon på kurset!

For meir informasjon kontakt:
Suzanne de Kok Selstad - mobil: 950 48 515 - suzanne.dk.selstad@skape.no
Rudolf Hansen – mobil: 974 67 981 - rudolf.hansen@skape.no
Ingrid Annette Kristiansen - mobil: 994 07 527 - ingrid.kristiansen@skape.no

NAV kan dekke eigenandelen for personar som får bidrag frå NAV. Ta kontakt med din rettleiar i NAV om dette i forkant av kurset.

Kursvilkår:
Ein kan melde seg av kurset, men det må bli gjort skriftleg og sendast som e-post til Skape seinast syv dagar før kursstart. Påmeldte som ikkje møter opp, eller sender avmelding seinare enn sju dagar før kursstart, blir fakturert full eigenandel for kurset. Eigenandel for Skapes kurs blir fakturert etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det viser at den gjeld Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/stad

Påmeldingsskjema