Gratis etablerer-introduksjonskurs for gründere

Introduksjonskurset gir en kort innføring i oppstart av egen bedrift. Disse holdes på norsk og på engelsk.
Hovedtema i kurset:

  • Selskapsform, hvor aksjeselskap og enkeltpersonforetak blir utdypet
  • Registering av firma
  • Foretaksnavn – domenenavn - varemerke
  • Forretningside og forretningsplan
  • Marked
  • Nettverk
  • Virkemidler
  • Hva kan Skape gjøre for deg?

Omfang: 3 timer. Pris: Gratis
Sjekk kalenderen for kommende Etablerer-introduksjonskurs.

Dette kurset er en del av Etablererpakken til Skape.
Kurspakken som gir den aller beste starten for deg og din virksomhet, og nødvendig påfyll for deg som alt har startet egen virksomhet. Etablererpakken inneholder:
Etablerer-introdusksjonskurs (3 timer) – gratis / kveldstid
Etablererkurs (3 kvelder à 4 timer) – kr. 800,-/ kveldstid
Økonomi Illustrator (7 timer) – kr. 700,- / dagtid
Tar du Etablererpakken fremfor enkeltstående kurs, sparer du penger og får et solid faglig grunnlag for å starte egen bedrift. I tillegg treffer du andre som er i oppstartsfasen og her er det mulighet for nettverksbygging.
Prisen for Etablererpakken er kr. 1100,-.

NAV kan dekke egenandelen for personer som får ytelser fra NAV. Ta kontakt med din veileder i NAV om dette i forkant til kurset.

Les våre kursbetingelser her.

Sjekk kalenderen for kommende Etablerer-introduksjonskurs.