Kursbetingelser

Skape tilbyr flere nyttige kurs til deg som ønsker å etablere egen bedrift. Etablerere er forskjellige - et tilbud som passer for en, vil kanskje ikke være riktig for en annen. Skape´s mål er å gi etablerere i Rogaland et allsidig og variert opplæringstilbud.

Påmelding til Skape sine kurs skjer direkte via Skapes nettside. Påmelding er bindende, og bekreftes umiddelbart via e-post og i forkant av kursstart ved en mer detaljert e-post fra Skape.

Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest 7 arbeidsdager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn 7 dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset.

Egenandel for Skape´s kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

Er kurset eller seminaret gratis er det følgende vilkår:
Tilbudene våre er betalt av det offentlige, og derfor gratis for deg. Så hvis du uteblir fra en påmelding uten å melde fra til post@skape.no, minst 24 timer før kurset ser vi oss nødt til å fakturere deg kr. 300,-.