Skape Gründer Forum

Skape Gründer Forum er et initiativ i regi Skape, med mål om å tilby et møtested for gründere samt gi faglig påfyll og motivasjon. Skape Gründer Forum arrangeres på kveldstid 1-2 ganger i året, og er gratis! Her kan du få faglig påfyll, mingle med andre etablerere, få inspirasjon og knytte kontakter med andre som også har startet og driver egen bedrift!

Omfang: ca 3 timer.

Sjekk kurskalenderen for neste Skape Gründer Forum i Haugesund og Stavanger.