17,9 nye millioner til tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring.

En ny krisepakke fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette er særlig relevant og viktig i tiden under og etter korona-pandemien. Det er Rogaland fylkeskommune som administrerer disse midlene.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring har opprinnelig en økonomisk ramme på 5,4 millioner kroner i 2021. De nye 17,9 millioner kronene fra regjeringens krisepakke kommer i tillegg til dette. Det kan søkes støtte til å dekke utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester. Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt. Tilskudd fordeles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget.

Les mer om tilskuddsordningen her