Er du en pådriver?

Er du en som ønsker å påvirke den bærekraftige og nyskapende fremtiden i Hillevåg?

Engasjer deg

Er du en pådriver? En som ønsker å påvirke den bærekraftige og nyskapende fremtiden i Hillevåg? Da trengs dine ideer og smarte løsninger, hvorvidt du representerer en lokal bedrift, en nasjonal organisasjon, bare deg selv eller noe helt annet.

Pådrivere er personer fra ulike fagområder, bransjer og bakgrunner som evner å se muligheter der andre ser problemer. De bidrar frivillig med tid , erfaring og kompetanse. Kanskje du bor i nabolaget, eller jobber her? Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere kan gjennom Pådriv være med å gjøre Hillevåg til et enda mer attraktivt sted å satse på, både for næring, kompetansemiljø og beboere. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli partner.

Meld din interesse hos prosjektleder Mette Vabø på mette.vabo@gronnby.no.

Pådriv sin hjemmeside trykk Her