Informasjonsmøte - Etablering av egen virksomhet (ROGALAND) - NAV

Informasjonsmøte for arbeidssøkere i Rogaland som ønsker å søke om å beholde dagpenger under etablering av egen virksomhet.

  • Hvordan fungerer ordningen med dagpenger under etablering?
  • Hvem kan få dette?
  • Hvilke vilkår er det som gjelder?
  • Hva er næringsfaglig vurdering?
  • Hvor lenge kan du få dagpenger mens du starter bedrift?

Disse og andre spørsmål vil du få informasjon om på dette møte.

NB! Møte skal være på NAV Sandnes sine nye lokaler.

Påmeldingsskjema her!